HYDROELEKTRONIK s.r.o.

O společnosti

O společnosti

Společnost Hydroelentronik s.r.o. byla založena v roce 2006 za účelem výroby, instalace a opravy elektroinstalací na nástavbách firmy KOBIT, spol. s r.o. Firmy Hydroelektronik s.r.o. je členem skupiny KOBIT Holding, s.r.o.

Společnost KOBIT (Komunální Bitumenová Technika) se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení určených pro opravy a výstavbu asfaltových silnic včetně jejich údržby v letním i zimním období, komunální techniky pro čištění měst, svoz odpadů, kropících a kanalizační vozů, transportní techniky pro přepravu asfaltu, topných olejů a pohonných hmot a nově i hasičské techniky.

Jedná se o ryze českou firmu, která se postupně stala významným výrobcem a dodavatelem nejen na tuzemském trhu, ale i v evropském měřítku.

Společnost vznikla v roce 1991 v Praze, kde v pronajatých prostorách zahájila svoji činnost. V roce 1996 se přestěhovala do vlastních, nově vybudovaných prostor v Jičíně, kde je v současné době soustředěn kompletní vývoj, výroba, montáž i servis. Zde také postupně rozšiřuje své zázemí o nové výrobní prostory a kanceláře.

Velká pozornost je věnována nejen vlastnímu vývoji strojů a zařízení, ale i budování pozice na českém a zahraničním trhu. K tomu nemalou měrou přispívá cílená a soustavná péče o zákazníky včetně rychlého a fungujícího servisu. Hlavním motorem společnosti je kreativita a týmová práce dynamického kolektivu.

KOBIT v současné době nabízí přes 150 typů strojů a zařízení vlastní konstrukce, ale i výrobky vyráběné na základě licenčních smluv. Většina produkce je vyráběna kusově nebo v malých sériích na základě individuálních požadavků zákazníků. Tento přístup vyžaduje úzkou spolupráci techniků společnosti se zákazníky již od prvopočátku každého projektu. Součástí péče o zákazníka je i poradenská činnost při návrhu zařízení a při výběru vhodných nosičů nástaveb.

Společnost dodává své výrobky nejen na tuzemský trh, ale i do téměř 20 dalších zemí

Začlenění společnosti do kapitálově a výrobně provázané skupiny KOBIT Holding, s.r.o. v roce 2010 bylo významným krokem v posílení její stability.

V současné době je ve společnosti KOBIT, spol. s r.o. v Jičíně zaměstnáno cca 100 pracovníků a v celé skupině KOBIT Holding pracuje více než 400 lidí.

Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Praktickou realizací systému řízení jakosti je udržení a neustálé zlepšování jakosti výrobků, služeb a zvýšení efektivnosti všech činností s jednoznačným cílem uchovat si dlouhodobou tržní konkurenceschopnost.

Jsme členové skupiny KOBIT Holding, s.r.o.